MPSC BOOK LIST

MPSC State Service Exam Book list by toppers for Prelims and Mains,

Check the MPSC book list and click link available for buy now. 

Updating more detailed list very soon ..

.

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा

 1. NCERT बुक्स ११वी ,१२वी(सर्व विषय) विज्ञान साठी ७वी ते १२वी​ - Free Download in PDF

 2. आधुनिक भारत- बिपीन चंद्र - BUY NOW 

 3. महाराष्ट्राचा इतिहास- जयसिंगराव पवार

 4. समाजसुधारक- के सागर 2019 - BUY NOW

 5. मेगा स्टेट महाराष्ट्र- ए. बी. सवदी - BUY NOW

 6. भारताचा भूगोल- विठ्ठल घारापुरे -

 7. भारताची राज्यघटना आणि शासन- लक्ष्मीकांत - BUY NOW

 8. पंचायतराज- के सागर 2019 - BUY NOW

 9. भारतीय अर्थव्यवस्था- रंजन कोळंबे - BUY NOW

 10. स्पर्धा परीक्षा अर्थशास्त्र – किरण जी. देसले (दीपस्तंभ प्रकाशन) - Part 1 - Part 2

 11. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान- रंजन कोळंबे 2019 - BUY NOW

 12. गणित क्लुप्त्या आणि उत्तरे- पंढरीनाथ राणे - BUY NOW

 13. बुद्धिमत्ता चाचणी- अनिल अंकलगी - BUY NOW

 14. राज्यसेवा C-SAT गाईड- BUY NOW

 15. चालू घडामोडी– लोकसत्ता, महाराष्ट्र टाइम्स, चाणक्य मंडल मासिक, योजनालोकराज्य 

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा

 • मराठी- 

 1. मराठी व्याकरण- मो. रा. वाळिंबे - BUY NOW

 2. अनिवार्य मराठी- के सागर प्रकाशन - BUY NOW

 3. य.च.मु. विद्यापीठाची भाषा विषयक पुस्तके.

 • इंग्रजी-

 1. इंग्रजी व्याकरण : पाल आणि सुरी - BUY NOW

 2. Wren and Martin English Grammar - BUY NOW

 3. अनिवार्य इंग्रजी- के सागर प्रकाशन 

 • सामान्य अध्ययन एक – इतिहास व भूगोल 

 1. आधुनिक भारताचा इतिहास- ग्रोवर आणि बेल्हेकर - BUY NOW

 2. आधुनिक भारताचा इतिहास- जयसिंगराव पवार - BUY NOW

 3. भूगोल (मुख्य परीक्षा) – एच. के. डोईफोडे (Study Circle Prakashan) 

 4. मेगा स्टेट महाराष्ट्र- ए. बी. सवदी - BUY NOW

 5. कृषी व भूगोल- ए. बी. सवदी - BUY NOW

 6. भारताचा भूगोल- विठ्ठल घारापुरे

 • सामान्य अध्ययन दोन – भारतीय संविधान व भारतीय राजकारण (महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह) व कायदा

 1. भारताची राज्यघटना आणि शासन- लक्ष्मीकांत - BUY NOW

 2. भारतीय राज्यपद्धत्ती- वि.मा. बाचल - BUY NOW

 3. महाराष्ट्र शासन आणि राजकारण- बी. बी. पाटील

 4. पंचायतराज- किशोर लवटे  - BUY NOW

 5. पंचायतराज- के. सागर - BUY NOW

 6. आपले संविधान- सुभाष कश्यप - BUY NOW

 7. आपली संसद- सुभाष कश्यप - BUY NOW

 • सामान्य अध्ययन तीन – मानव संसाधन व मानवी हक्क

 1. मानव अधिकार- NBT - BUY NOW

 2. मानवी हक्क तत्व आणि दिशाभूल- उद्धव कांबळे

 3. मानवी हक्क- प्रशांत दीक्षित 

 4. मानवी हक्क प्रश्न आणि उत्तरे- लिआ लेव्हिन 

 5. भारतीय सामाजिक समस्या व मुद्दे- रामचंद्र गुहा 

 6. मानवाधिकार आणि मनुष्यबळ- रंजन कोळंबे - BUY NOW

 7. Wizard-Social Issue -

 • सामान्य अध्ययन चार – अर्थव्यवस्था व नियोजन,विकासविषयक अर्थशास्त्र आणि कृषी,विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

 1. महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल - 

 2. भारत आर्थिक पाहणी अहवाल - 

 3. आर्थिक संकल्पना- विनायक गोविलकर - 

 4. अर्थशास्त्र- देसाई भालेराव - 

 5. वाणिज्य व अर्थव्यवस्था घटक- के सागर - 

 6. विज्ञान घटक- स्पेक्ट्रम - 

 7. विज्ञान तंत्रज्ञान- के सागर - BUY NOW

 8. विज्ञान तंत्रज्ञान- सेठ प्रकाशन - 

 9. स्पर्धा परीक्षा अर्थशास्त्र १ – किरण जी. देसले (दीपस्तंभ प्रकाशन)  - 

 10. Indian Economy- Datt Sundaram - BUY NOW

Login to MPSC ONLINE - Update your profile and Apply

Quick Links

logo_1.png
download.jpg
maha.jpg
mpsc-680x380_edited.jpg
logoMOLMR.webp

©2019 by mpsconline.